Monday, October 14, 2013

Се зборува за бунт и револт! (Talkin' Bout a Revolution - Tracy Chapman)Се зборува за бунт и револт!

Зар не знаеш?
Се зборува за бунт и револт.
Тоа звучи како шепот.

Додека стојат во редиците за храна,
кога се молат за да земат социјално,
губат време невработени -
зошто немаат книшки портокалови.

Сиромашните ќе се кренат,
за да го земат својот дел.
Сите луѓе ќе се кренат,
што е нивно – нивно е.

Е, тогаш – подобро да бегаш!
Подобро да бегаш ти!
Реков: подобро да бегаш!
Тој што суден бил –
тој ќе ти пресуди!

Конечно во свеста има помена:
Се зборува за бунт и револт!