Friday, June 23, 2017

Од која песна е овој стих?

Дали одиш на панаѓур ти,
далеку, зад три планини?
А, знаеш ли ти кој живее таму?
Некогаш таа ми шеташе в сни.

No comments:

Post a Comment